ZERO
  1 / 1  
 

Fog

FOG i Sävja Kulturcentrum.

Arkitekt: Werket Arkitekter AB
Inredningsarkitekt: Marge Arkitekter AB
Elkonsult: Sweco Systems

Idén med Sävja kulturcentrum är att skapa en offentlig mötesplats för boende i området med bra lokaler för möten och olika aktiviteter inom kultur och idrott. Här finns stadsdelsbibliotek, fritidsgård, kafé, replokal, grupprum, ateljé, idrottshall mm. Lokalerna som tidigare var en del av Sävjaskolan har genomgått en omfattande ombyggnad och byggts till med nya entréer. I projektet ingår också ett stadsdelstorg med bl.a. lekplats, klättervägg, basketplan och skateboardpool. Sävja kulturcentrum vänder sig till alla boende i Sävjaområdet, privatpersoner, skolor och föreningsliv. Projektet är en del i Uppsala kommuns arbete med stadsdelsutveckling.