ZERO
    
 

Montering & Lager

Från väster i bild:
Ingrid, Helea, Agneta, Isabelle, Calle, Roy, Johan, Ulf, Henrik. Saknas på bilden gör Fredrik och Tomas.