ZERO  1 / 1  
 

Sol - Design Fredrik Mattson 2015

Som namnet antyder är ljuset centralt i denna moderna plafond. Sol kan antingen agera lågmält och smälta in i bakgrunden eller lyfta rumsupplevelsen med sin självklara karaktär. Allt beroende på hur den tunna signaturskapande ringen accentueras och individualiseras genom färgval. Infälld eller utanpåliggande, i vacuumformad opak plast och anpassad för LED. Dikt takmonterad D220 och 400 mm eller infälld i undertak D270 och 460 mm. Lackerad metall, aluminium och matt akryl.