ZERO  1 / 1  
 

Keolis nya kontor.

Keolis – Nytt huvudkontor.

 Codesign har utformat Keolis nya lokaler där huvudkontor och trafikledning har flyttat ihop.

 ZERO har haft glädjen att leverera armaturerna, FOG, SHIBUYA, GRID, PUCK, DAIKANYAMA och CONVEX.

Projektet har kallats Staden som aldrig sover vilket anspelar på staden och kontorets puls och sina flöden. Verksamheter pågår dygnet runt och företagets bussar tar resenärerna dit de vill, både dag och natt.

Lokalen är över 2300 kvadratmeter i ett plan och över 200 personer skall arbeta där. Utformningen av lokalerna är stadsmässigt till sin karaktär och har gator, parker och torg där medarbetar, kunder och andra besökare är i fokus.

”Vi har på ett lekfullt och tydligt sätt velat skapa en urban miljö som förmedlar berättelsen om Keolis – vilka de är och vad de står för och verkar inom”, säger Linda Fredén en av teamet från Codesign. Receptionen för tankarna till en biljetthall och olika parker och stadsrum har inspirerat mötesrummen. Det är en stor förändring för Kreolis som tidigare suttit i lokaler med cellkontor och fasta arbetsplatser. I den nya öppna lokalen får ingen medarbetare en egen plats vilket ger en mer felxibel och interagerande arbetsplats.

” -Vi har försökt att efterlikna stadens förmåga att skapa dramatik och variation bland annat genom skuggmålningar på väggarna och med hjälp av armaturer som kastar skuggor som bladverk när de dimmras”, säger Moa Rydberg Dahlin - en annan av arkitekterna från Codesign.

Keolis ägs sedan 2010 av den internationell kollektivtrafikkoncern Keolis.  Då bytte de namn från Busslink till Keolis Sverige. Busslink bildades 1999 genom en sammanslagning av SL Buss och Näckrosbuss